Škola pro duly

21.12.2016 16:04

V roce 2017 bude probíhat výuka pro duly zaměřená na praxi. www.skolaproduly.cz

Zájemkyně o to stát se profesionální dulou se mohou hlásit u mě nebo na kontektech Školy pro duly.