Desatero obnovy lásky v rodině

05.04.2014 16:33

Desatero obnovy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

Motto:,,Je lepší zapálit svíčku, nežli lamentovat nad tmou." (staré čínské přísloví)

  • Přijímej sám sebe takového jaký jsi a měj se rád, i když chybuješ.
  • Přijímej své vlastní rodiče takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují.
  • Přijímej partnera i s jeho rodinou takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují.  Protože bez nich by nebyla ani tvá současná rodina.
  • Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu dostává již jeho příchodem.
  • Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej jedinečnost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této nelehké cestě.
  • Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít tuto nepostradatelnou jistotu, bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti  svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti, podnikavosti a tvořivosti.
  • Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné; tvé ano je ano a tvé ne je ne.
  • Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, aniž bys toho druhého kritizoval, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš emočně konfrontovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, než slunce zapadne.
  • Věz, že trestáš-li dítě bitím, posíláním pryč, mlčením, ignorací a zastrašováním, dítě se cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. Vychovávej dítě ne ve strachu a pod tlakem, ale v atmosféře lásky a radosti.
  • Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor. Takto my lidé pěstujeme a obnovujeme bezpodmínečnou lásku v rodině.