Během porodu Vám podle Vaší potřeby nabízím:

  • nepřetržitou podporu a vedení během celého porodu doma i v porodnici

  • podporu Vašeho partnera i rodiny

  • poskytnutí informací a usnadnění komunikace 

  • pomoc při hledání úlevových poloh a dalších nefarmakologických prostředků tlumících bolest

  • případně s využitím aromaterapeutických olejů, masáží, akupunktury

  • pomoc pří bondingu a při zahájení kojení

  • zpracování zážitků po porodu

Můj doprovod je  časově neomezen a je v něm zarnuta i podpora a pomoc v hodinách po porodu, tzn. že zůstávám a jsem k dispozici rodičům i cca 2 hod. po porodu na porodním sále a následně ženu doprovodím na  na odd. šestinedělí nebo na přání ženy poskytnu pomoc při ambulantním porodu.

Bonding

Poskytuji informace o možnosti bondingu i v případé plánované operace. Nabízím kontinuální přítomnost, observaci a podporu bondingu a kojení bezprostředně po císařské sekci.

Bonding je upevňování vztahu a posilování zdraví dítěte pomocí kontaktu s rodiči nebo jinou osobou. Dítě, které cítí doteky a je chováno po porodu nebo po operaci se lépe zotavuje právě při častém bondingu, chování.

Během porodu Vám podle Vaší potřeby nabízím:

  •